dimecres, 7 de maig de 2014

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’EI i EP!!!

CEIP SES CASES NOVES
CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’EI (SEGON CICLE), EP
Dates/terminiTràmit/Actuació
Del 5 al 16 de maigPresentació de sol•licituds
Dia 5 de junyLlistes provisionals d’admesos
Del 5 al 9 de junyReclamacions
Dia 10 de junyResolució de les reclamacions
Dia 19 de junyLlistes definitives
Del 23 al 25 de junyMatriculació d'Educació Infantil i Primària
Del 1 al 7 de juliolMatriculació d'ESO

PLACES VACANTS CURS 2013-2014
EI 3 ANYS (nascuts 2011) 
25
EI 4 ANYS 0
EI 5 ANYS 1
PRIMÀRIA PRIMER 0
PRIMÀRIA SEGON 0
PRIMÀRIA TERCER 11
PRIMÀRIA QUART 10
PRIMÀRIA CINQUÈ 8
PRIMÀRIA SISÈ 3
ANNEX 1
BAREM DE PUNTUACIÓ

CRITERIS COMPLEMENTARIS
    - Fills de famílies monoparentals (enteses com aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor): 0,5 punts.

    - Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu: 0'5 punts.

Tota la documentació i informació d'escolarització a 

http://escolaritzacio.caib.es 

Oficina d’Escolarització de Marratxí Tel.: 971 45 97 77
Avda. Antoni Maura, 56 CP: 07141 Pont d’Inca