dissabte, 14 de setembre de 2013

Vaga indefinida dels docents de les Illes Balears

Vaga indefinida dels docents de les Illes Balears a partir del dilluns 16 de setembre

Per què els docents fan vaga?

1.- Retirada del decret de TIL
2.- Retirada del projecte de decret de convivència i la llei de símbols.
3.- Beques de transport menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.
4.- Recuperació de les plantilles del professorat d'atenció a la diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.
5.- Substitucions immediates de les baixes.
6.- Baixes 100% remunerades.
7.- Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
8.- Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny del 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per l'escola concertada.
9.- Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE.
           10.- Suspensió dels expedients sancionadors als directors de Menorca.

diumenge, 8 de setembre de 2013

 • Inici de classes: 13 de setembre de 2013 de 9h. a 14h. excepte 3 anys que fan horari d’adaptació. 
 • Finalització classes: 20 de juny de 2014.
 • Dies lectius: 176.
 • Vacances escolars:
  • Nadal: del 23 de desembre de 2013 al 3 de gener de 2014, ambdós inclosos
  • Pasqua: del 17 d'abril al 25 d'abril de 2014, ambdós inclosos.
 • Dies de lliure elecció del centre: 
 • Dies festius:
  • 1 de novembre 2013: Tots Sants
  • 6 de desembre 2013: Dia de la Constitució
  • 28 de febrer de 2014: Festa escolar unificada