divendres, 30 de novembre de 2012

28N TANCADA EN DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA

28N TANCADA DE DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA 
EN EL CEIP SES CASES NOVES 
dimecres, 28 de novembre de 2012

NADAL 2012


Benvolgudes famílies,

Ara que ja s'acosta Nadal volem participar a nivell de centre en una activitat solidària per la gent que més ho necessita. Per aquest motiu hem decidit fer una recollida:
 • Aliments: llaunes de conserves, farina, oli, arròs,...Teniu precaució de què no caduquin massa prest.
 • Productes d'higiene personal.
 • Productes de neteja.
 • Roba i joguines (sempre en bon estat).
 • Participar en la recollida de monedes de 10 cèntims. Trobareu una gedriola a consergeria per dipositar-les.
Aquesta campanya anirà destinada a la Parròquia de S'Indioteria, amb la que ja fa uns anys que col·laboram.

La recollida començarà dilluns dia 3 de desembre i durarà fins dimecres dia 19. Ho podeu deixar directament a consergeria (Miquel Àngel).

Per altra banda, hem preparat unes d'activitats de decoració nadalenca del centre amb la vostra col·laboració:
 • Per fer a l'escola: dur una ouera sencera de cartró de 6 ous (buida!!). No ens serveixen les que tenen la part de dalt de plàstic. Teniu fins aquest dijous dia 29 de novembre per dur-ho. Els infants ho decoraran dins les aules.
 • Per fer a casa: decoració lliure elaborada amb material de rebuig/reciclar d'una longitud màxima d'uns 20 cms i que no pesi molt. S'accepten tot tipus de material i deixam que la vostra imaginació i recursos facin la feina. És important que li poseu un fil per poder penjar. S'ha de tenir fet pel dimecres dia 5 de desembre, data en què aprofitarem per penjar-ho al hall de l'escola.
 • Dimecres dia 19 tendrem la visita d'un Patge Reial que ens visitarà a l'escola.
 • Com a cloenda hi haurà portes obertes a les famílies divendres dia 21 de desembre a partir de les 12:00 hores.
 • A una propera circular ja vos detallarem més les activitats d'aquest darrer dia 21.
Per altra banda, hem preparat unes d'activitats de decoració per ordre de cicles (1r cicle a les 13'00 h, 2n cicle a les 13'15 h i 3r cicle a les 13'30 h).

Estau tots convidats a escoltar com canten els vostres fills/es les cançons que hem preparat per aquest Nadal. Els pares d'educació infantil podran recollir els seus fills/es a les seves aules després de les actuacions, però NO per veure cantar als seus germans grans.

Aquest dia els alumnes berenaran de xocolata preparada per l'AMIPA, amb els seus mestres dins les aules.

Vos demanam la vostra col·laboració per elaborar la xocolata l'horabaixa anterior. Els voluntaris interessats podeu passar per Direcció.

Les classes acabaran dia 21 i ens tornam a veure dia 7 de gener de 2013.

L'equip de mestres del CP Ses Cases Noves vos desitja molta salut i un molt ...

BON NADAL !!!

dilluns, 12 de novembre de 2012

 BEQUES LLIBRES 11-12
Benvolguts pares:

El Centre informa que ja s’ha publicat la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per al curs acadèmic 2011-12. Es a dir, per al curs passat.

REQUISITS:
 • Estar matriculat durant el curs 11-12 a qualque curs de primària.
 • Haver estat beneficiari d'aquest tipus d'ajudes el curs 10-11. Es a dir, només hi ha beques de renovació.
 • Haver passat al curs següent després de superar el curs 10-11.
 • No ser beneficiari de cap altra ajuda destinada a la mateixa finalitat, independentment de la persona pública o privada que l'atorgui.
 • Se recollirà el model de sol·licitud a la Secretaria. Data màxima per entregar-la divendres 23 de novembre de 2012.

TOTS ELS SOL·LICITANTS HAURAN D’APORTAR:
 1. Sol·licitud degudament emplenada, document d'acceptació de la subvenció i declaració responsable de no existir causa d'incompatibilitat (demanar a Secretaria).
 2. Fotocòpia del DNI de l'alumne o del seu tutor legal (DNI, NIF O NIE). No és vàlid qualsevol altre document.BEQUES MENJADOR 11-12
 • El termini de sol·licituds acaba el dia 20 de novembre de 2012. Presentar a secretaria.
 • No omplir la casella: TIPUS D'AJUDA QUE ES SOL·LICITA.
 • Per atorgar les ajudes es tenen en compte els criteris següents:
    • Renda familiar: Menors de 7500€, resultant de dividir la totalitat dels ingressos entre el nombre de membres de la unitat familiar
    • Nº de membres de la unitat familiar.
    • Condicions socials del sol·licitant.
    • Membres de la unitat familiar afectats per disminucions físiques o psíquiques
 • En cas que es sol·liciti l'ajuda per més d'un membre, la petició es presentarà en un únic imprès.
 • Documentació a presentar:
    • Fotocòpia i original del DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys en data de 31 de desembre de 2011.
    • Autorització firmada per obtenir certificat d'ingressos de la unitat familiar.
    • Fotocòpia i original del llibre de família amb tots els seus components. En casos de nul·litat, separació o divorci s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet s'han d'acompanyar de documentació que ho demostri.
    • Certificat de família nombrosa, si n'és el cas.
    • Certificat de discapacitats, si n'és el cas.
    • Documentació acreditativa de família monoparental, si n'és el cas, o declaració responsable que manifesti aquesta situació.
    • Certificat de serveis socials on es valori la situació socio-econòmica de l'alumne, si n'és el cas.
Son membres de la unitat familiar els pares o tutors, l'alumne i els germans menors d'edat. També són membres computables els fills majors d'edat amb discapacitats físiques o psíquiques, els majors de 65 anys que convisquin al domicili familiar i la persona que mantengui una relació afectiva, bé en condició de matrimoni o parella de fet o situació de fet estable.


BEQUES TRANSPORT 11-12
Vos informam que s'ha obert el periode de sol·licituds de beques de transport escolar del curs passat.
El termini és fins dia 20 de novembre de 2012.
La poden sol·licitar tant els alumnes d'educació infantil com els de primària que compleixin els següents requisits:
 • La distància del domicili familiar a l'escola ha de ser superior a 3 Km.
 • No fer ús del transport escolar durant el curs passat o fer ús del transport escolar però que necessitaven ajuda per apropar-se a l'itinerari de la ruta.
 • Ingressos inferiors a 5.500€ (es calcula dividint la totalitat dels ingressos pel total de membres de la unitat familiar)
Demanar sol·licitud a Secretaria.