dijous, 29 de març de 2012

TRACTAMENT DE LLENGÜES!!!TRACTAMENT DE LLENGÜES
La nostra escola sempre ha treballat seguint un model lingüístic aprovat pel Consell Escolar i en el qual es contempla un tractament específic per al català, castellà i anglès:
  • Durant l'etapa d'Educació Infantil els alumnes aprenen en català, llengua que fan servir les mestres amb els infants, tret de la mestra d'anglès que els parla sempre en aquesta llengua.
  • Durant l'etapa de Primària s'introdueix el castellà com a assignatura específica (amb 4 hores setmanals), s'augmenten les hores en anglès (fins a 3 hores setmanals a 5è i 6è i sempre prioritzant que la mestra parli tot el temps en anglès); la resta d'assignatures es fan en català.
Aquest model lingüístic ens ha permès equilibrar el pes que té el castellà en la nostra escola tenint en compte que la majoria dels nostres alumnes la tenen com a llengua materna. Es fa evident en aquests casos que els infants no poden conèixer el català si no és dins l'àmbit escolar, i és per això que trobam tan important potenciar la seva presència a la nostra escola.
En aquest sentit, les estadístiques que ens han fet arribar des de l'IES Marratxí sobre la primera promoció dels nostres alumnes ens han permès comprovar que tenen assolides les quatre competències lingüístiques (expressió i comprensió oral i expressió i comprensió escrita) tant en català com en castellà. El percentatge d'aprovats en totes dues llengües ha estat el mateix (75'9%).
D'altra banda, el mes de maig de 2011 l'escola va participar en les proves de diagnòstic, on els alumnes de 4t de tots els centres educatius de les Illes Balears respongueren diversos qüestionaris per donar a conèixer el seu nivell de competència. A les proves referides de llengua, el seu nivell va superar el de la mitjana (500 punts), sobretot en ambdues llengües oficials (castellà i català).
També segons un informe fet pel propi Ministeri d'Educació del Govern de l'Estat, els alumnes que fan l'ensenyament en català al territori on és llengua pròpia, obtenen millors qualificacions en castellà que els que estudien nomes en castellà a la comunitat de Castella.
Per últim, està provat que els infants petits sobretot a l'etapa d'Educació Infantil tenen una facilitat especial per aprendre llengües. És doncs el moment adequat per adquirir la llengua pròpia del territori on viuen. I estudiar en català en cap cas no implica per als infants de famílies d'altres cultures perdre els seus orígens o la seva identitat; a l'inrevés, els hi permet gaudir i participar de les mateixes experiències i oportunitats, convivint tots junts i enriquint-nos els uns dels altres.
Començar l'aprenentatge en castellà suposarà que els infants no catalanoparlants tenguin dificultats per seguir l'ensenyament a partir de segon de primària, ja que no hauran assolit el nivell de català necessari i els hi costarà més seguir la vida acadèmica normal del centre.
Per tot això, defensam el nostre projecte lingüístic i pensam que no és beneficiós pels infants separar-los per raons de llengua.
 
El Claustre de Mestres

dilluns, 26 de març de 2012

COMUNICAT VAGA GENERAL 29 MARÇ!!!


Benvolgudes famílies:

El proper 29 de març hi ha convocada una vaga general.

Us volem informar que el centre tindrà els següents serveis mínims:

Educació
La prestació de serveis essencials en els centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de les Illes Balears, en el supòsit de situacions de vaga que afectin el funcionament normal dels centres, s’ha d’ajustar al que disposen el Reial decret 417/1988, de 29 d’abril (BOE de 5 de maig), i el Decret 16/1985, de 21 de febrer (BOIB de 10 de març).

Els centres docents esmentats han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al dia 29 de març de 2012. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures que s’indiquen a continuació.

El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar.

El director o directora i el secretari o secretària han de romandre en el centre durant la situació de vaga, en funció del seu càrrec.

A més, per garantir el control d'accés als centres, a cada centre públic ha de romandre en el seu lloc de feina una persona de consergeria del torn de matí i una altra del torn de capvespre, designada pel director o la directora.

- El 60% del transport escolar per accedir a centres públics d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu de les zones rurals manteniment dels servei. (aquest servei no és esencial i no estarà garantit)

Menjadors (aquest servei no és esencial i no estarà garantit)

Centres amb més de 200 comensals:
- 1 cuiner.
- 2 Auxiliars de Serveis Complementaris

Centres amb menys de 200 Comensals:
- 1 ajudant de cuina.
- 1 Auxiliar de Serveis Complementaris.

Per tant, no podem garantir el normal funcionament del centre, especialment l’atenció als vostres fills i el desenvolupament normalitzat de les classes.

CEIP SES CASES NOVES

dilluns, 12 de març de 2012

FAMÍLIES ALUMNES NOUVINGUTS CURS 2012-13!!!


NOVES MATRÍCULES

FAMÍLIES ALUMNES NOUVINGUTS CURS 2012-13

EL CEIP SES CASES NOVES OBRIRÀ LES PORTES A TOTES AQUELLES FAMÍLIES INTERESSADES EN CONÈIXER EL NOSTRE CENTRE ELS SEGÜENTS DIES:
  • DIJOUS DIA 22 DE MARÇ A LES 9'30 h.
  • DIMECRES DIA 28 DE MARÇ A LES 15'45 h.
  • DIVENDRES DIA 30 DE MARÇ A LES 15'45 h.
PREGAM PUNTUALITAT ALS ASSISTENTS

L'EQUIP DIRECTIU

divendres, 9 de març de 2012

Recollida Solidària de taps de plàstic!!!Benvolgudes famílies:

Seguint amb la campanya iniciada aquest curs sobre la Solidaritat hem iniciat una campanya de Recollida Solidària de taps de plàstic, ja que necessitam la col·laboració de tothom per ajudar a un nin de 2 anys mallorquí, en Jaume, que pateix paràlisi cerebral amb un important retràs motòric.

Es necessiten tot tipus de taps de plàstic: de begudes, brics, detergents, retoladors,... Els podeu anant dipositant a les vostres aules o bé a consergeria.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració